Hamerská 681/50, Holice, 779 00 Olomouc
+420 778 493 257
veronika.luzova@adm.com

Poradenství

Kompletní výživářský servis

 • vstupní hodnocení chovu z hlediska výživářského
 • senzorické zhodnocení objemných krmiv
 • sestavování kompletních krmých dávek
 • sestavování a optimalizace krmných směsí
 • vyhodnocujeme výsledky kontroly užitkovosti v souvislosti s krmnými dávkami
 • nutriční doporučení pro všechny druhy zvířat
 • technologie uskladnění krmiv, technologie ustájení
 • management chovu, zdravotního stavu a reprodukce
 • ekonomické ukazatele ve vztahu k výživě
 • stanovení dlouhodobého cíle chovu ovlivnitelného výživou
  • zvýšení užitkovosti, dlouhověkost dojnic, zlepšení ukazatelů reprodukce,  zlepšení zdravotního stavu zvířat, omezení zánětů, snížení SB v mléce
 • pravidelné návštěvy výživáře na farmách,
 • zhodnocení výživného stavu zvířat, kvality krmné dávky, posouzení objemných krmiv
 • pohotové řešení problémů spojených s výživou
 • rozbory krmných směsí dle požadavků zadavatele
 • rozbory objemných krmiv v akreditované laboratoři, včetně stanovení frakcí živin
 • kontrolní dny za účasti všech osob zodpovědných za chov
 • zajištění konzultací se specialisty na pícninářství,
 • doporučení vhodných plodin, u kukuřic výběr hybridů
 • zajištění konzultací se specialisty na konzervaci pícnin
 • pravidelná optimalizace směsí podle cen surovin
 • rozbory směsné krmné dávky – TMR, užití separátoru krmiv
 • posouzení metabolického stavu dojnic ve spolupráci s veterináři
 • zajištění metabolických testů, rozbory výkalů
 • stanovení močoviny v mléce

Ekonomické hodnocení farmy

 • nabizíme ekonomické zhodnocení jednotlivých krmných dávek a spotřeby krmiv
 • zhodnotíme nákladovost v jednotlivých fázích laktace
 • zhodnotíme nákladovost na krmný den, na litr mléka, na kg přírůstku
 • nabízíme vedení skladového hospodářství krmiv
 • najdeme možnost snížení nákladů

Proč ADM?

 • servis výživářských odborníků nikoli pouze prodejců
 • dynamičnost, rychlost, operativnost řešení problémů, komunikativnost
 • široká nabídka kvalitních produktů
 • neustále se vyvíjející firma přizpůsobující se aktuálním požadavkům trhu
 • velmi zajímavé ceny
 • možnost změny kvality receptur minerálií a přizpůsobení na konkrétní požadavky zvířat (dle výsledků KU, metabolických testů)
 • pravidelné zavádění nových produktů na trh
 • spokojenost našich zákazníků (reference)
 • patříme do celosvětové skupiny ADM